Географското положение и разнообразният релеф на страната предопределят  България като една от най-градобитните страни в Европа. 

Градушките са унищожителни  за селскостопанската продукция метеорологични явления.

Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към Министерството на земеделието. Изпълнителна агенция “Борба с градушките” защитава територия от 17 000 кв. км в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив , Стара Загора, Сливен.

Дейността на Агенцията се осъществява чрез наблюдение на атмосферните процеси с доплерови радари МРЛ5-IRIS и провеждане на активни въздействия.

Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално време на Гражданска защита и Военновъздушните сили.

Радарна информация

Враца (Бърдарски геран)
Сливен (Старо село)
Пловдив (Голям чардак)
Пловдив (Поповица)
Монтана (Долно Церовене)
София (Ярлово)

Метеорологична информация
в зависимост от радарната отражаемост

Очертание на облачността
Слаб дъжд
Умерен дъжд
Силен дъжд и мълнии
Силен дъжд, вероятност за суграшица
Много силен дъжд и вероятност за градушка
Много силен дъжд и градушка. Вероятност за едрозърнеста градушка
Много силен дъжд и интензивна едрозърнеста градушка