Изпълнителна агенция Борба с градушките

Интерактивна радарна информационна система

карта IRIS Display IRIS Display IRIS Display МРЛ5-IRISМРЛ5-IRISМРЛ5-IRISМРЛ5-IRIS IRIS Display МРЛ5-IRIS МРЛ5-IRIS IRIS Display IRIS Display IRIS Analysis

Системата включва 7 метеорологични доплерови радарни станции МРЛ5-IRIS, разположени на командните пунктове на: РДБГ с. Голям Чардак, РДБГ с. Поповица; РДБГ с. Долно Церовене; РДБГ с. Бърдарски геран; РДБГ с. Старо село; Метеорологичен радарен център с. Ярлово, област София и Метеорологичен радарен център гр. Шумен.

Радарите са двудиапазонни и работят в S диапазона (дължина на вълната 10 см) за летни процеси и X диапазона (дължина на вълната 3 см ) – за есенно-зимни процеси. Само радарът в с. Долно Церовене е еднодиапазонен (дължина на вълната 10 см). Оборудвани са със софтуер Iris-Radar на финландската компания Vaisala.

На всеки 4 минути се извършва автоматично пълно обемно сканиране на атмосферата и архивиране на данните. В реално време се предава обемна радарна информация към останалите командни пунктове и Информационен център гр. София.

В реално време информацията, получена от седемте радара, се обработва в Информационен център София от IRIS – Analysis нa Vaisala и се предава на потребители.

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница  |  Декларация за достъпност  |  Карта на сайта