Контакти

Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”
Адрес: гр.София, бул. „Христо Ботев” №17, ет.6
Тел. - 02 915 29 51
Факс - 02 951 65 97
e-mail: agencyatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Пазарджик област
  Команден пункт с.Гелеменово
  Тел. - 034 446880
  Факс – 034 446876
  e-mail: kp.glmatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Пловдив област
Офис  гр. Пловдив,                                                    
Адрес: гр.Пловдив, ул. „Поп Богомил” №31
Тел. - 032 637445
Факс - 032 637445
e-mail: plovdivatweathermod-bg.eu

  Команден пункт  с. Голям  Чардак – Тел. - 032 637496
  Факс – 032 637416
  e-mail: kp.gcdatweathermod-bg.eu
  Команден пункт с. Поповица – Тел. - 03110 2225
  Факс – 032 637427
  e-mail: kp.ppvatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Стара Загора област
  Команден пункт с. Петрово
  Тел. - 0417 93002
  Факс – 0417 93003
  email: kp.ptratweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Сливен област
  Команден пункт с.Старо село
  Тел. - 044 666972
  Факс – 044 666392
  e-mail: kp.stsatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Видин област
Офис гр. Видин
Адрес: гр. Видин, ул. „Рибарска” №12, ет.3, ст.32
Тел. - 094 600019
e-mail: vidinatweathermod-bg.eu

  Команден пункт гр. Грамада – Тел. - 094 604592
  Факс – 094 604593
  e-mail: kp.grdatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Монтана област  
Офис гр.Монтана
Адрес: гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №37
Тел. – 096301198
e-mail: montanaatweathermod-bg.eu

  Команден пункт с. Долно Церовене – тел. - 096 304334,
  Факс – 096 304332
  e-mail: kp.dcratweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Враца област
  Команден пункт с.Бърдарски геран
  Тел. - 0915 81003
  Факс – 0915 81002
  e-mail: kp.brdatweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Плевен област
  Команден пункт гр. Долни Дъбник
  Тел. -  064 610927
  Факс –  064 610929
  e-mail: kp.ddbatweathermod-bg.eu

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница | Декларация за достъпност