Структура

В състава на Изпълнителната агенция са изградени и действат 8 регионални дирекции с 9 командни пункта и прилежащите им ракетни площадки. Първият полигон с Команден пункт в гр.Съединение е създаден през 1969г.

Грамада Долно Церовене Бърдарски геран Долни Дъбник София Гелеменово Голям Чардак Поповица Петрово Старо село