Изкуствени въздействия

История

Научните основи на изкуствените въздействия върху времето се поставят през 40-те години на 20-ти век от американски учени, участващи в група, ръководена от нобеловия лауреат Ървинг Лангмюр.

През 1946 г. Шефер при експерименти в облачна камера, използвайки твърд въглероден диоксид, открива метод за изкуствено образуване на ледени кристали в преохладени облаци.

На 13 ноември 1946 г. Шефер прави първия полеви опит за въздействие върху облаци в естествени условия, засявайки от самолет малък купест облак със сух лед.

През ноември 1946 г. Бърнард Вонегът (брат на известния писател Курт Вонегът) открива, че сребърният йодид (AgI), чиято структура е много близка до тази на леда, има ледообразуващи свойства. Това откритие дава възможност за провеждане на активни въздействия върху големи облачни масиви.

За повече информация:
History and Problems in Weather Modification
Cloud seeding - Wikipedia

Борба с градушките

За да се предотвратят щетите от градушките, е необходимо потенциално опасните купесто-дъждовни облаци да се трансформират така, че да не се допусне образуването на едри градови зърна. Обикновено броят на ледените кристалчета в облака е малък и при наличие на условия, те бързо нарастват до градови зърна с големи размери.
Най-популярните концепции за борба с градушките са:

  • Полезна конкуренция
    Изкуствено създаване на допълнителни ледени кристали, способни в процеса на нарастване да конкурират естествените зародиши в борбата за вода в облака. Преохладената вода се преразпределя между естествените и изкуствените ледени зародиши, при което те не нарастват до големи размери. Градовите зърна, падайки към земята, се стопяват до дъждовни капки или ситнозърнеста градушка.
Без засев
Със засев
  • Ранно изваляване
    Стимулиране на валежа в по-ранен стадий от живота на преохладения конвективен облак, в който все още няма силно развити възходящи потоци. Изкуствено се намалява водността в облака, което предотвратява нарастването на ледените зародиши до градови зърна с големи размери.
  • Снижаване на траекторията на растящите градови зърна
    Стимулиране нарастването на градовите зърна на по-ниски височини в облака, където поради по-малка водност и по-слаби възходящи потоци, се ограничава времето на престой и съответно нарастването на градовите зърна.

За повече информация:
Atmospheric Research and Environment Programme
Weather Modification
Weather Modification, Inc.